Piętro

Piętro 0
Róża wiatrów
Zarezerowane

Mieszkanie 117

powierzchnia:

34,2 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 116

powierzchnia:

76,5 m2

pokoje:

4

Dostępne

Mieszkanie 115

powierzchnia:

42.8 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 114

powierzchnia:

56,3 m2

pokoje:

3

Zarezerowane

Mieszkanie 113

powierzchnia:

50,7 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 112

powierzchnia:

26,6 m2

pokoje:

1

Dostępne

Mieszkanie 111

powierzchnia:

77,3 m2

pokoje:

3

Dostępne

Mieszkanie 110

powierzchnia:

40,3 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 57

powierzchnia:

71,4 m2

pokoje:

3

Dostępne

Mieszkanie 56

powierzchnia:

66,1 m2

pokoje:

3

Dostępne

Mieszkanie 55

powierzchnia:

68,5 m2

pokoje:

3

Zarezerowane

Mieszkanie 54

powierzchnia:

39,1 m2

pokoje:

2

Zarezerowane

Mieszkanie 53

powierzchnia:

39,4 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 52

powierzchnia:

65,6 m2

pokoje:

3

Dostępne

Mieszkanie 51

powierzchnia:

71,6 m2

pokoje:

3

Dostępne

Mieszkanie 50

powierzchnia:

41,8 m2

pokoje:

2

Zarezerowane

Mieszkanie 49

powierzchnia:

39,4 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 109

powierzchnia:

34,3 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 108

powierzchnia:

76,3 m2

pokoje:

4

Dostępne

Mieszkanie 107

powierzchnia:

42,8 m2

pokoje:

2

Zarezerowane

Mieszkanie 106

powierzchnia:

56,3 m2

pokoje:

3

Zarezerowane

Mieszkanie 105

powierzchnia:

50,7 m2

pokoje:

2

Zarezerowane

Mieszkanie 104

powierzchnia:

26,6 m2

pokoje:

1

Dostępne

Mieszkanie 103

powierzchnia:

77,3 m2

pokoje:

3

Zarezerowane

Mieszkanie 102

powierzchnia:

40,3 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 48

powierzchnia:

71,4 m2

pokoje:

3

Dostępne

Mieszkanie 47

powierzchnia:

66,1 m2

pokoje:

3

Dostępne

Mieszkanie 46

powierzchnia:

68,5 m2

pokoje:

3

Zarezerowane

Mieszkanie 45

powierzchnia:

39,1 m2

pokoje:

2

Zarezerowane

Mieszkanie 44

powierzchnia:

39,4 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 43

powierzchnia:

65,6 m2

pokoje:

3

Dostępne

Mieszkanie 42

powierzchnia:

71,6 m2

pokoje:

3

Dostępne

Mieszkanie 41

powierzchnia:

41,8 m2

pokoje:

2

Zarezerowane

Mieszkanie 40

powierzchnia:

39,4 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 39

powierzchnia:

25,7 m2

pokoje:

1

Zarezerowane

Mieszkanie 38

powierzchnia:

27,5 m2

pokoje:

1

Dostępne

Mieszkanie 101

powierzchnia:

29,6 m2

pokoje:

1

Dostępne

Mieszkanie 100

powierzchnia:

35 m2

pokoje:

1

Dostępne

Mieszkanie 99

powierzchnia:

49,8 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 98

powierzchnia:

50,7 m2

pokoje:

2

Zarezerowane

Mieszkanie 97

powierzchnia:

26,6 m2

pokoje:

1

Dostępne

Mieszkanie 96

powierzchnia:

77,3 m2

pokoje:

3

Zarezerowane

Mieszkanie 95

powierzchnia:

40,3 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 94

powierzchnia:

31,1 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 93

powierzchnia:

34 m2

pokoje:

2

Zarezerowane

Mieszkanie 92

powierzchnia:

49 m2

pokoje:

3

Zarezerowane

Mieszkanie 91

powierzchnia:

37,3 m2

pokoje:

2

Zarezerowane

Mieszkanie 90

powierzchnia:

32,6 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 37

powierzchnia:

32,6 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 36

powierzchnia:

51,2 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 35

powierzchnia:

52,6 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 34

powierzchnia:

66,1 m2

pokoje:

3

Dostępne

Mieszkanie 33

powierzchnia:

51,3 m2

pokoje:

3

Dostępne

Mieszkanie 32

powierzchnia:

39,1 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 31

powierzchnia:

39,4 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 30

powierzchnia:

65,6 m2

pokoje:

3

Dostępne

Mieszkanie 29

powierzchnia:

71,6 m2

pokoje:

3

Dostępne

Mieszkanie 28

powierzchnia:

42,4 m2

pokoje:

1

Dostępne

Mieszkanie 27

powierzchnia:

39,8 m2

pokoje:

1

Dostępne

Mieszkanie 26

powierzchnia:

25,7 m2

pokoje:

1

Zarezerowane

Mieszkanie 25

powierzchnia:

27,5 m2

pokoje:

1

Dostępne

Mieszkanie 89

powierzchnia:

29,6 m2

pokoje:

1

Dostępne

Mieszkanie 88

powierzchnia:

35 m2

pokoje:

1

Dostępne

Mieszkanie 87

powierzchnia:

49,8 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 86

powierzchnia:

50,7 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 85

powierzchnia:

26,6 m2

pokoje:

1

Dostępne

Mieszkanie 84

powierzchnia:

77,3 m2

pokoje:

3

Zarezerowane

Mieszkanie 83

powierzchnia:

40,3 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 82

powierzchnia:

31,1 m2

pokoje:

2

Zarezerowane

Mieszkanie 81

powierzchnia:

34 m2

pokoje:

2

Zarezerowane

Mieszkanie 80

powierzchnia:

49 m2

pokoje:

3

Zarezerowane

Mieszkanie 79

powierzchnia:

37,3 m2

pokoje:

2

Zarezerowane

Mieszkanie 78

powierzchnia:

32,6 m2

pokoje:

2

Zarezerowane

Mieszkanie 24

powierzchnia:

32,6 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 23

powierzchnia:

51,2 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 22

powierzchnia:

52,3 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 21

powierzchnia:

66,1 m2

pokoje:

3

Dostępne

Mieszkanie 20

powierzchnia:

51,3 m2

pokoje:

3

Zarezerowane

Mieszkanie 19

powierzchnia:

39,1 m2

pokoje:

2

Zarezerowane

Mieszkanie 18

powierzchnia:

39,4 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 17

powierzchnia:

65,6 m2

pokoje:

3

Dostępne

Mieszkanie 16

powierzchnia:

71,6 m2

pokoje:

3

Dostępne

Mieszkanie 15

powierzchnia:

42,4 m2

pokoje:

1

Dostępne

Mieszkanie 14

powierzchnia:

39,8 m2

pokoje:

1

Zarezerowane

Mieszkanie 77

powierzchnia:

29,6 m2

pokoje:

1

Zarezerowane

Mieszkanie 76

powierzchnia:

35 m2

pokoje:

1

Dostępne

Mieszkanie 75

powierzchnia:

49,8 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 74

powierzchnia:

50,7 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 73

powierzchnia:

26,6 m2

pokoje:

1

Dostępne

Mieszkanie 72

powierzchnia:

77,3 m2

pokoje:

3

Dostępne

Mieszkanie 71

powierzchnia:

40,3 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 70

powierzchnia:

31,1 m2

pokoje:

2

Zarezerowane

Mieszkanie 69

powierzchnia:

34 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 68

powierzchnia:

49 m2

pokoje:

3

Zarezerowane

Mieszkanie 67

powierzchnia:

37,3 m2

pokoje:

2

Zarezerowane

Mieszkanie 66

powierzchnia:

32,6 m2

pokoje:

2

Zarezerowane

Mieszkanie 13

powierzchnia:

32,6 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 12

powierzchnia:

51,2 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 11

powierzchnia:

52,3 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 10

powierzchnia:

66,1 m2

pokoje:

3

Dostępne

Mieszkanie 9

powierzchnia:

51,3 m2

pokoje:

3

Dostępne

Mieszkanie 8

powierzchnia:

39,1 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 7

powierzchnia:

39,4 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 6

powierzchnia:

65,6 m2

pokoje:

3

Dostępne

Mieszkanie 5

powierzchnia:

71,6 m2

pokoje:

3

Dostępne

Mieszkanie 4

powierzchnia:

42,3 m2

pokoje:

1

Dostępne

Mieszkanie 3

powierzchnia:

39,8 m2

pokoje:

1

Dostępne

Mieszkanie 65

powierzchnia:

41,4 m2

pokoje:

1

Dostępne

Mieszkanie 64

powierzchnia:

30,2 m2

pokoje:

1

Dostępne

Mieszkanie 63

powierzchnia:

76,9 m2

pokoje:

3

Zarezerowane

Mieszkanie 62

powierzchnia:

39,4 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 61

powierzchnia:

34,7 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 60

powierzchnia:

48,4 m2

pokoje:

3

Zarezerowane

Mieszkanie 59

powierzchnia:

37.3 m2

pokoje:

2

Zarezerowane

Mieszkanie 58

powierzchnia:

32.2 m2

pokoje:

2

Zarezerowane

Mieszkanie 2

powierzchnia:

32.2 m2

pokoje:

2

Dostępne

Mieszkanie 1

powierzchnia:

46.6 m2

pokoje:

2