Doradca klienta

Aneta Kajak

+48 693 604 507
Doradca klienta

Katarzyna Aftyka

+48 661 280 900
Młodszy doradca klienta

Artur Czapliński

+48 607 444 027
Dyrektor ds. sprzedaży

Piotr Leśniak

Masz pytania? Napisz do nas!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Budomal Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak oraz inne podmioty związane, a w szczególności spółki zlecające Budomal Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak zarządzanie inwestycją deweloperską, w celu przedstawienia informacji handlowych pochodzących od powyższych podmiotów telefonicznie.
  Jednocześnie zostałem poinformowany, iż zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia, a także przysługuje prawo do wycofania swojej zgody w każdym momencie.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Budomal Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak oraz inne podmioty związane, a w szczególności spółki zlecające Budomal Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak zarządzanie inwestycją deweloperską, w celu przedstawienia informacji handlowych pochodzących od powyższych podmiotów przy pomocy komunikacji mailowej.
  Jednocześnie zostałem poinformowany, iż zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia, a także przysługuje prawo do wycofania swojej zgody w każdym momencie.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Budomal Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak oraz inne podmioty związane, a w szczególności spółki zlecające Budomal Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak zarządzanie inwestycją deweloperską.
  Jednocześnie zostałem poinformowany, iż zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia, a także przysługuje prawo do wycofania swojej zgody w każdym momencie.

  Informacja o administratorze danych.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) informuję, iż:
  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budomal Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak z siedzibą w Łodzi, 92-547 Łódź, ul. Bartoka 24 lok. U8, NIP: 7280024257, REGON: 470844886, (dalej zwany: ADO);
  - inspektorem ochrony danych u ADO jest p. Aleksandra Bartosiewicz-Swaczyna, adres e-mail aleksandra.swaczyna@budomal.com.pl;
  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji o charakterze marketingowym, w tym w szczególności na kontaktowanie się z Panem/Panią w celu przedstawienia Panu/Pani ofert, informacji o produktach, usługach lub innych wydarzeniach związanych z działalnością administratora danych;
  - Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
  - Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie w ww. celu;
  - posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do prawidłowego realizowania celu przesyłania informacji o charakterze marketingowym, w tym w szczególności na kontaktowanie się z Panem/Panią w celu przedstawienia ofert, informacji o produktach, usługach lub innych wydarzeniach związanych z działalnością administratora danych Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przesyłania ww. informacji.

  Wyślij wiadomość